Bilimin Aydınlığında Ulucanlar

TUBİTAK 4007-ALTINDAĞ BİLİM FESTİVALİ

11-12-13 EKİM 2018

Ulucanlar Cezaevi

Bu proje ile Altındağ’da bulunan okullarda bilim iletişimi sağlamak, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında bilim dayanışması, bilimsel bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda farklı bilim dallarında ve farklı yaş gruplarına yönelik atölye/ laboratuvar çalışmaları, sergi, deneysel gösteriler planlanarak; katılımcıların bilimsel olguları fark etmesi, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir.

Altındağ Bilim Festivali: Bilimin Aydınlığında Ulucanlar

4007 Tübitak Bilim Şenlikleri Destekleme Programı "Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Projesi (118B731)" 11-12-13 Ekim 2018 tarihinde Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenecektir.

Proje Yürütücüsü Dr. Meral GÜNGÖR BABAOĞLU, Ankara Üniversitesi Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmıştır. Daha önce araştırmacı olarak Tübitak projesinde yer almıştır. Doktora süresince uluslararsı konferans düzenleyen ekibin içerisinde görev almıştır. Ayrıca Stem, Scientix , Mascil ve Cern Türk Öğretmen Çalıştayları'na katılarak gözlem deneyim sahibi olup, alanında yetkindir. Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi'nde Fizik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Elektrik ve elektronik üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Projeyi Yürüten Kurum Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi'dir.

Destekleyen Kuruluşlar

Tübitak, Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi